Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli


Nabór na stanowisko referent do spraw rozliczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi , ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola ogłosił nabór na stanowisko referent do spraw rozliczeń.   Wymagania - oczekiwania pracodawcy: 1.Wykształcenie: wykształcenie średnie 2. Staż pracy: - 3. Umiejętności/uprawnienia: - znajomość Ustawy o systemie...

nabór wniosków bony na zasiedlenie / prace interwencyjne POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz przyznanie bonów na zasiedlenie w ramach POWER

Nabór wniosków staże/prace interwencyjne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez...

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2019: 1)  wsparcie kształcenia...

Nabór wniosków POWER-STAŻE

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim...

Porady zawodowe - I kwartał 2019

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urz ę dzie Pracy ul. Getta Żydowskiego 4; 98-220 Zduńska Wola www.pupzdwola.pl , e-mail: sekretariat@pupzdwola.internetdsl.pl Zapraszamy do udziału w poradach grupowych prowadzonych przez doradców zawodowych   HARMONOGRAM GRUPOWYCH...

Informacja Grupowa - I kwartał 2019

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urz ę dzie Pracy ul. Getta Żydowskiego 4; 98-220 Zduńska Wola www.pupzdwola.pl , e-mail: sekretariat@pupzdwola.internetdsl.pl     Zapraszamy do udziału w informacji grupowej prowadzonej przez doradców zawodowych   HARMONOGRAM...

Ankieta potrzeb szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli chciałby poznań Państwa oczekiwania dotyczące możliwości przekwalifikowania. W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety potrzeb szkoleniowych przez osoby uprawnione do szkolenia. Ankiety, o których mowa należy pobrać ze strony PUP, bądź wypełnić u swojego doradcy klienta. ...

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018

5 listopada 2018 r. rusza kolejna, czternasta edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. N ajmniejsze firmy z całej Polski po raz kolejny mają szansę na przedstawienie swoich osiągnięć oraz zdobycie głównej nagrody – 40 tys. złotych. Przyznane zostaną także 4 dodatkowe wyróżnienia i nagrody finansowe w kategoriach Start,...

12 Listopada

Informujemy, iż dnia 12.11.2018 r. Urząd będzie nieczynny.

Projekt "Droga do Biznesu"

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Droga do Biznesu" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

KFS - zapotrzebowanie na 2019 rok

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - badanie zapotrzebowania na 2019 rok Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, ze rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 roku. Środki KFS Powiatowy urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na...

Nabór KFS - przedłużenie REZERWA

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 09.10.2018 r. do 12.10.2018 r.   BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2018 (do rozdysponowania kwota 19.192,80 zł)   ...

Nabór KFS - rezerwa

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 03.10.2018 r. do 08.10.2018 r.   BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2018 (do rozdysponowania kwota 19.192,80 zł) Zapraszamy...

Nabór KFS - limit podstawowy

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 02.10.2018 r. do 05.10.2018 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2018 (do rozdysponowania kwota 5.967,11 zł powstała z oszczędności limitu...

Nabór KFS

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 17.09.2018 r. do 20.09.2018 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2018 (do rozdysponowania kwota 12.204,81 zł powstała z oszczędności limitu...

Komunikat dla byłych pracowników firmy "Bezpieczny List" Spółki z.o.o. w Chlebni

Ważna informacja na temat wypłaty niezaspokojonych świadczeń pracowniczych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje

Nabór KFS ze środków Rezerwy

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE, ŻE W TERMINIE od 22.08.2018 r. do 31.08.2018 r. BĘDZIE PROWADZIŁ NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2018 (do rozdysponowania kwota 70.100,00 zł)   ...

Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza abolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku posiadających orzeczenie o stopniu niepłenosprawnosci (bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieskzania, wiek i płeć) do udziału w projekcie "Niepełnosprawni na etacie" w ramach programu "Absolwent"...

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

ul. Getta Żydowskiego 4
98-220 Zduńska Wola
telefon: (43) 823 23 27 lub (43) 823 23 28
fax: (43) 824 56 88
 NIP 829-10-11-193
REGON 731002160

obsługa pracodawców: (43) 824 71 33


Adresy e-mail:
 
sekretariat@pupzdwola.internetdsl.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza - EUP
www.bip.pupzdwola.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę