Działy / Pracownicy Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy

Agata Łodzińska Pokój nr 2 43 823-23-27 wew. 257
a.lodzinska@zdunskawola.praca.gov.pl

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA - DORADCY KLIENTA

Pośrednictwo Pracy

Beata Guz Pokój nr 8 43 823 23 27 wew. 264
Izabella Jerzykowska Pokój nr 3 43 823 23 27 wew. 258
     
Organizacja szkoleń, Krajowy Fundusz Szkoleniowy                                                                         
Renata Olczyk Pokój nr 2 43 823 23 27 wew. 257


Poradnictwo zawodowe

Przemysław Golczyk
 
Pokój nr 1 43 823 23 27 wew. 265

Obsługa pracodawców, realizacja usług EURES, prowadzenie spraw dot. cudzoziemców

Kinga Urbaniak Pokój nr 9 43 823 23 27 wew. 256
Agnieszka Zabłocka
     

Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy

p.o. Kierownika Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Beata Odbieżałek Pokój nr 18 43 823 23 27 wew. 279
beata.o@zdunskawola.praca.gov.pl

Stanowisko ds. wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, dotacji, roboty publiczne

Anna Białczak Pokój nr 18 43 823 23 27 wew. 279
 

Stanowiska ds. staży, prac społecznie użytecznych, bon stażowy, bon na zasiedlenie

Lilla Kłysińska
 
Pokój nr 19 43 823 23 27 wew. 280
Marta Żeleszkiewicz
 

Stanowisko ds. programów, prac interwencyjnych

Małgorzata Wilk-Kowalczyk Pokój nr 20 43 823 23 27 wew. 260
 

Referat Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownika Referatu Usług Rynku Pracy

Agata Łodzińska Pokój nr 2 43 823 23 27 wew. 257
a.lodzinska@zdunskawola.praca.gov.pl

Stanowisko ds szkoleń, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Renata Olczyk Pokój nr 2 43 823 23 27 wew. 257

Bezpośrednia Obsługa Klienta

Pośrednictwo Pracy

Beata Guz Pokój nr 8 43 823 23 27 wew. 264
Izabella Jerzykowska Pokój nr 3 43 823 23 27 wew. 258
     

Poradnictwo zawodowe

Przemysław Golczyk Pokój nr 1 43 823 23 27 wew. 265

Obsługa pracodawców, realizacja usług EURES

Agnieszka Zabłocka Pokój nr 9 43 823 23 27 wew. 256
 
 
Kinga Urbaniak      

Bezpośrednia obsługa pracodawców

43 824 71 33

Referat Instrumentów i Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

p.o. Kierownika Referatu Instrumentów i Programów Rynku Pracy

Beata Odbieżałek Pokój nr 18 43 823 23 27 wew. 279
beata.o@zdunskawola.praca.gov.pl

Stanowisko ds. wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, dotacji, roboty publiczne

Anna Białczak Pokój nr 18 43 823 23 27 wew. 279

Stanowiska ds. staży, prac społecznie użytecznych, bon stażowy, bon na zasiedlenie

Lilla Kłysińska Pokój nr 19 43 823 23 27 wew. 280
Marta Żeleszkiewicz

Stanowiska ds. programów, prac interwencyjnych

Małgorzata Wilk - Kowalczyk Pokój nr 20 43 823 23 27 wew. 260

Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Kierownik Referatu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Alicja Otrębska Pokój nr 7 43 823 23 27 wew. 263
a.otrebska@zdunskawola.praca.gov.pl

Informacja

Agnieszka Iwaszkiewicz Pokój nr 7 43 823 23 27 wew. 263

Rejestracja

Katarzyna Popowniak Pokój nr 6 43 823 23 27 wew.254

Obsługa osób uprawnionych do pobierania świadczeń z innych tytułów (zaświadczenia, decyzje, dodatki aktywizacyjne)

Małgorzata Sowała   Pokój nr 5 43 823 23 27 wew. 266

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Małgorzata Kowalczyk Pokój nr 11 (43) 823 23 27 wew. 252
m.kowalczyk@zdunskawola.praca.gov.pl

Sekretariat

    Pokój nr 12 (43) 823 23 27 wew. 200
sekretariat@zdunskawola.praca.gov.pl

Stanowisko ds. informatyki i statystyki

Karolina Chaładyniak   Pokój nr 21 (43) 823 23 27 wew. 274

Składnica akt

Zofia Kubiak Pokój nr 4 (43) 823 23 27 wew. 261
 

Stanowisko ds. pracowniczych

Anita Andrzejewska Pokój nr 11 (43) 823 23 27 wew. 252
 

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, zamówień publicznych

Marta Lewińska Pokój nr 10 (43) 823 23 27 wew. 276
 

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy

Magdalena Mazurek Pokój nr 23 (43) 823 23 27 wew.     m.mazurek@zdunskawola.praca.gov.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Marta Grzanka Pokój nr 22 (43) 823 23 27 wew. 268

Stanowisko ds. obsługi Funduszu Pracy, windykacji

Magdalena Szewczyk Pokój nr 22 (43) 823 23 27 wew. 268
 

 

     

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę